1-AIN-221/15 Databázy (1) - DB1

relačné databázy

písanie SQL s porozumením

čítanie SQL s porozumením

navrhovanie databáz

generovanie testovacích dát

evolúcia produkčnej databázy


Dôležité termíny

1. priebežná písomka03.11.202018:10Online
2. priebežná písomka08.12.202018:10Online
skúška ‐ riadny termínTBDTBDTBD
skúška ‐ 1. opravný termínTBDTBDTBD
skúška ‐ 2. opravný termínTBDTBDTBD

Prednášky

streda09:50 ‐ 11:20BA. Šimko

Organizačné veci z prednášok

00Úvodné informácie

Cvičenia

pondelok09:50 ‐ 11:20MS TeamsM. Tomko
štvrtok14:50 ‐ 16:20MS TeamsM. Tomko
štvrtok14:50 ‐ 16:20MS TeamsS. Krajčovič, A. Šimko
štvrtok16:30 ‐ 18:00HS TeamsS. Krajčovič
piatok08:10 ‐ 09:40HS TeamsA. Šimko
 • za počítačom
 • budeme programovať a riešiť úlohy

Materiály a nástroje

Priebežné písomky

 • budú 2 písomky po 25b
 • dokopy maximum 50b
 • potrebné získať dokopy minimálne 25b, inač máte automaticky FX
 • minimálny potrebný bodový zisk z jednej písomky nie je
 • budú na papieri
 • termíny viď časť Dôležité termíny
 • opravné termíny nebudú

Skúška

 • maximum 50b
 • potrebné získať minimálne 25b, inač máte automaticky FX
 • bude na papieri
 • termníny viď časť Dôležité termíny

Zbierka úloh z minuloročných písomiek a skúšok

Výsledné hodnotenie

Aktivity
Aktivitamožné bodyPotrebné minimum
Výučbová časť1. priebežná písomka250
2. priebežná písomka250
spolu5025
Skúšková časťskúška5025
dokopy10050
Stupnica
bodyznámka
<90 - 100> A
<80 - 90) B
<70 - 80) C
<60 - 70) D
<50 - 60) E
<0 - 50) FX
 • ak z priebežných písomiek získate dokopy menej ako 25b, je výsledná známka FX
 • ak zo skúšky získate menej ako 25b, je výsledná známka FX

Body

 • nájdete ich v aise